Kontakt

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2021

Závěrečný účet Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2021 Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města za rok 2021 Tabulky město Tabulky PO Dotace a dary Pohledávky a závazky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz – rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz – příloha Výkaz – přehled o peněžních tocích Výkaz o změnách...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2020

Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města k 31.12.2020 Závěrečný účet Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2020 Pohledávky a závazky Dotace a dary Tabulky PO Rozpočtové úpravy Tabulky město Výkaz zisku a ztráty Výkaz – údaje o poskytnutých garancích Výkaz – rozvaha Výkaz – příloha Výkaz – přehled o peněžních tocích Výkaz...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2019

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019 Plnění schváleného upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2019 Výkazy Publikováno: 5.10.2020 (13:37)

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2018

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018 Plnění schváleného rozpočtu a výsledky hospodaření – komentář Tabulková část město Tabulková část příspěvkových organizací města Přehled schválených úprav rozpočtu města Nový Jičín Poskytnuté dary a dotace z ORJ X41 Pohledávky a závazky k 31.12.2018 Výkaz pro hodnocení rozpočtu USC, reg. rad....

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2017

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Stanovisko ke zpravě o přezkoumání hospodaření Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2017 Výsledky hospodaření města Nový Jičín Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Schvalená rozpočtová opatření 2017 Dotace a dary cizím subjektům poskytnuté...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2016

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2016 – Tabulková část Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2016 – tabulková část (PO) Poskytnuté dotace a dary za rok 2016 Pohledávky a závazky k 31.12.2016 Výkaz pro...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2015

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2015 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2015 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2015 – tabulková část Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2015) Výkaz Rozvaha územní samosprávné celky, svazky...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2014

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2014 Výsledky hospodaření města Nový Jičín (2014) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (2014) Přehled grantů, dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu města z ORJ x41 …(2014) účet 311.xxxx Odběratelé (příjmový účet) (2014) Výsledky hospodaření města...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2013

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2013 040 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2013) Výsledky hospodaření města Nový Jičín, organizačních složek města Nový Jičín, orgánu Městské policie včetně příspěvkových organizací města Nový Jičín za rok 2013 Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost (2013) Příloha...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2012

Závěrečný účet Výsledky hospodaření města Nový Jičín Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín k 31.12.2012 040 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2012) Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost (2012) Příloha územní samosprávné celky … Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí,...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2011

Závěrečný účet Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2011 040 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2011) Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost (2011) Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost (2011) Příloha územních samosprávných celků...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2010

Závěrečný účet Důvodová zpráva Příloha č.1 – Závěrečná zpráva Příloha č.2 – Rozbory hospodaření k 31.12.2010 Příloha č.2- Výsledky hospodaření Města Nový Jičín za rok 2010 Příloha č.2 – Přehled finančních grantových prostředků poskytnutých z kap. 41- k 31.12.2010 Příloha č.2 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín k 31.12.2010 Příloha č.3 –...

Více informací...