Kontakt
18.5.2023

Blíží se splatnost místního poplatku za komunální odpady a místního poplatku ze psů pro letošní rok. Poplatek je nutno uhradit do 30. června 2023. Poplatek jsou povinny uhradit fyzické osoby, které jsou přihlášeny v Novém Jičíně, a to včetně cizinců. Sazba poplatku za odpad činí 600 korun za osobu a rok.

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet města č. 19-326801/0100, online přes portál občana nebo na pokladně Městského úřadu, Divadelní 1, Nový Jičín. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Občané Ukrajiny, kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana nebo vízum strpění, mají taktéž povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad i za psy za rok 2023.