Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Užívání veřejného prostranství – zeleně.

04. Základní informace k životní situaci

Zpoplatněné užívaní zeleně na veřejném prostranství – provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor, v jehož zájmu je využívání veřejného prostranství – zeleně, způsobem uvedeným v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nebo osoba jím zmocněná k zastupování v řízeních o poplatcích před Městským úřadem v Novém Jičíně (správce poplatku) podle obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství podle ust. § 27 a § 28 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Užívání veřejného prostranství je potřeba správci poplatku ohlásit nejméně 15 dní předem, přílohou ohlášení je mapový zákres dotčených částí pozemků. Po ukončení užívání je nutno uvést pozemky do původního stavu, což ve většině případů znamená nové založení poškozených trávníků.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky – ohlášením užívání veřejného prostranství alespoň 15 dní před zahájením užívání (vyplněním formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí v kanceláři č. 303, Mgr. Kateřina Kuželová, nejméně 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství ve stanovených úředních dnech a hodinách. Nejlépe po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zákres užívané plochy v plánku, případně projekt, ohlášení, průkaz totožnosti, pověření k zastupování (zaměstnanec firmy), zplnomocnění k zastupování v řízení (např. od společenství vlastníků domu realizační firmě).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení užívání veřejného prostranství – formulář je k dispozici na odboru životního prostředí.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, lze je uhradit po obdržení vyjádření správce místního poplatku, v němž je stanovena částka, v hotovosti na pokladně Městského úřadu, složenkou, nebo převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Je potřeba mít zásah na veřejném prostranství odsouhlasen vlastníkem pozemku (zejména pokud se nejedná o městský pozemek).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po ukončení užívání veřejného prostranství uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu – nejčastěji založení nových trávníků.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky – 556 768 261, e-mailem – kkuzelova@novyjicin-town.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Užívání veřejného prostranství – komunikace a chodníky.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Kuželová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace