Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUžívání veřejného prostranství – zeleně
V jakém případě ve věci jednatV případě potřeby užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, umístění dočasných skládek a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebního zařízení (lešení, kontejner), umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby fimových a televizních děl.
Charakteristika úkonuJedná se o správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Výsledek úkonuKrátkodobé užívání veřejných prostranství v souladu s OZV města Nový Jičín č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, užívání je většinou zpoplatněno
Kdy věc řešitalespoň 15 dní před zahájením užívání
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyvyplněné ohlášení a mapové přílohy s vyznačením místa užívání a jeho rozsahu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyvyplněné ohlášení a mapové přílohy s vyznačením místa užívání a jeho rozsahu
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickye-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatosobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickybez poplatku 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickybez poplatku 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuUžívání veřejného prostranství je zpoplatněno dle OZV města Nový Jičín č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Opravné prostředky – 
Časté dotazy 
Sankcebez sankce
Působnoststátní správa v přenesené působnosti
Oblastspráva místních poplatků
Klíčová slovaveřejné prostranství, zeleň, zábor, poplatek
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu – 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.