Kontakt
Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Žádost o vydání rybářského lístku.
V jakém případě ve věci jednat Žadatelem je občan (u nezletilých zákonný zástupce), který doloží k žádosti příslušné doklady.
Charakteristika úkonu Vydání rybářského lístku
Výsledek úkonu Vydání rybářského lístku
Kdy věc řešit Podáním písemné žádosti o vydání rybářského lístku (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Vedle vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku, doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek mimo rybářského lístku na 30 dní), doklad totožnosti, případně doklad totožnosti zákonného zástupce u nezletilých. Doklad o zaplacení správního poplatku. (Viz sekce Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání rybářského lístku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Stejné podklady jako v bodě 7.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky adresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobním podáním žádosti  na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín nebo osobním podáním na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín  nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Jsou předepsány tyto správní poplatky za vydání rybářského lístku. U dospělých: RL na 1 rok – 100 Kč, 3 roky – 200 Kč, 10 let – 500 Kč, neurčito – 1000 Kč. U dětí do 15-ti let: 1 rok – 50 Kč, 3 roky – 100 Kč, 10 let – 250 Kč, neurčito – 0 Kč. RL na 30 dní – 200 Kč.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky viz bod 10.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Bez poplatku
Opravné prostředky _
Časté dotazy Kde a kdy získám žádost o vydání rybářského lístku. Na Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor životního prostředí, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách nebo na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání rybářského lístku.
Sankce Orgán státní správy rybářství uloží pokutu ve výši do 1 500 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené  § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
Působnost Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.
Oblast Rybářství
Klíčová slova Rybářský lístek, poplatek, dítě do 15-ti let, osvědčení
Počátek platnosti popisu úkonu 21.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu Po dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Úkon se vede v agendovém  informačním systému.