Žádost o vydání rybářského lístku

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání rybářského lístku

04. Základní informace k životní situaci

Vydání rybářského lístku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, u nezletilých zákonný zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na odboru životního prostředí a zaplacení správního poplatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním formuláře žádosti o vydání rybářského lístku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení rybářství Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, starý platný rybářský lístek nebo osvědčení o zkouškách.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku.

Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a fomuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jsou předepsány tyto správní poplatky: u dospělých stojí roční RL 100,- Kč, tříletý RL 200,- Kč, desetiletý RL 500,- Kč, RL na dobu neurčitou 1000,- Kč, u dětí do 15 let a studující odbornou školu se zaměřením na rybářství pak 50 % z částky u dospělých, kromě RL na dobu neurčitou, kdy se správní poplatek neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou další účastníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle § 13 odst. 11, písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

18. Jaké jsou související předpisy

Správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou sankce.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Dotazem na odboru, na internetových stránkách města a prostřednictvím informačního servisu Městského úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení rybářství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Helena Janoušková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.09.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Neurčitý.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace