Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o vydání rybářského lístku.
V jakém případě ve věci jednatŽadatelem je občan (u nezletilých zákonný zástupce), který doloží k žádosti příslušné doklady.
Charakteristika úkonuVydání rybářského lístku
Výsledek úkonuVydání rybářského lístku
Kdy věc řešitPodáním písemné žádosti o vydání rybářského lístku (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyVedle vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku, doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek mimo rybářského lístku na 30 dní), doklad totožnosti, případně doklad totožnosti zákonného zástupce u nezletilých. Doklad o zaplacení správního poplatku. (Viz sekce Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání rybářského lístku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickydatová schránka: ywmb4nc, e- mail se zaručeným elektronickým podpisem
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti  na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín nebo osobním podáním na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín  nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyJsou předepsány tyto správní poplatky za vydání rybářského lístku. U dospělých: RL na 10 let – 500 Kč, neurčito – 1000 Kč. U dětí do 15-ti let: 10 let – 250 Kč, neurčito – 1000 Kč. RL na 30 dní – 200 Kč. V platnosti od 01.01.2024
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyviz předchozí bod.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuBez poplatku
Opravné prostředky_
Časté dotazyKde a kdy získám žádost o vydání rybářského lístku? Na Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor životního prostředí, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách nebo na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání rybářského lístku.
SankceOrgán státní správy rybářství uloží pokutu ve výši do 1 500 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené  § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
PůsobnostJedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.
OblastRybářství
Klíčová slovaRybářský lístek, poplatek, dítě do 15-ti let, osvědčení
Počátek platnosti popisu úkonu19.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede v agendovém  informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.