Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

03. Pojmenování (název) životní situace

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

04. Základní informace k životní situaci

Osoba – držitel průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P mimo osob, kterým byl průkaz přiznán pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) může požádat o vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Parkovací průkaz má na přední straně uvedenu sérii CC a šestimístné evidenční číslo, místo pro vyznačení doby platnosti a pro název vydávajícího úřadu. Na zadní straně se vyplňuje jméno a příjmení držitele průkazu, vlastnoruční podpis držitele a je zde místo pro vylepení fotografie držitele dokladu.

Parkovací průkaz se umísťuje na přední palubní desku vozidla, ve kterém je přepravován držitel tohoto průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou pro vydání průkazu je držitel průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, případně zákonný zástupce nebo opatrovník.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vydávající orgán prověří správnost údajů na předložených dokladech, dále přistoupí k vlastnímu vyhotovení Parkovacího průkazu. Následně, po vlastnoručním podpisu parkovacího průkazu, tento zalaminuje a provede záznam do evidence vydaných označení. Takto zaevidovaný doklad – Parkovací průkaz předá držiteli. Následně se provede poučení oprávněné osoby o užívání tohoto označení (předá se i v písemné podobě).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním kontaktem a žádostí o vydání parkovacího průkazu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na  pracovišti Městského úřadu, na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně. Místně příslušný k vydání průkazu je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky úseku činností v sociální oblasti, na odboru sociálních věcí, a to v úřední dny a hodiny, nebo po předchozí domluvě možno jinak.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz,
  • platný průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P),
  • průkazovou fotografii odpovídající současné podobě zdr. postiženého.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Individuální.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Doprovod.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k citlivosti této situace je lépe využít osobní kontakt s pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a změně souvisejících zákonů
  • Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, kdy klient jezdí a užívá výhod neplatného parkovacího průkazu, jsou zde postihy v rámci obecných právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Zda parkovací průkaz nahrazuje dálniční nálepku v ČR?
Ano, za podmínky, že ve vozidle je přepravován držitel parkovacího průkazu.

Je průkaz přenosný, dá se použít ve více vozidlech?
Ano, průkaz je vázán k osobě zdravotně postižené a lze jej umístit a v daný okamžik využívat výhod pro vozidlo, ve kterém je v dané chvíli držitel průkazu přepravován.

22. Další informace

V případě použití průkazu v mezinárodním provozu musí držitel karty respektovat práva hostitelské země.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – úsek činností v sociální oblasti.

26. Kontaktní osoba

Lenka Šablaturová, úsek činností v sociální oblasti

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor sociálních věcí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace