Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuParkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
V jakém případě ve věci jednatV případě potřeby držitelství průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Charakteristika úkonuDržitel průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P mimo osob, kterým byl průkaz přiznán pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) může požádat o vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Výsledek úkonuEvropský parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Kdy věc řešitprůkaz můžete začít řešit kdykoli
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPrůkaz nelze vyřídit elektronicky, nutno řešit osobní návštěvou (může i osoba zastupující). Osoba zdravotně postižená (držitel parkovacího průkazu ) bude průkaz před laminováním podepisovat, nutná jeho přítomnost při úkonu ( nemusí se osobně dostavit na pracoviště, pracovník si pro podpis přijde např. do auta)
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyobčanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, průkazová fotografie odpovídající současné podobě osoby zdravotně postižené
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickynelze řešit elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatosobní návštěvou na příslušném pracovišti – tj.  kancelář č. 110 budovy  úřadu na ul. Divadelní 1 v  Novém Jičíně, v úřední dny a hodiny
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickybez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickybez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonujednorázový úkon
Opravné prostředky 
Časté dotazyNahrazuje parkovací průkaz dálniční nálepku ? Ano, na území ČR, za podmínky přepravy osoby zdr. postižené. Může se průkaz použít ve více autech ? Ano, parkovací průkaz je vydán na osobu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, neváže se ke konkrétnímu autu.
Sankcesankce za zneužití průkazu osoby zdr. Postižené (využívání výhod při absenci osoby zdravotně postižené ve vozidle) řešeny postihy v rámci obecných právních předpisů (přestupek apod)
Působnost2
Oblastdoprava, sociální oblast
Klíčová slovaosoba zdravotně postižená, parkovací průkaz
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.