Nezletilý cizinec bez doprovodu

03. Pojmenování (název) životní situace

Nezletilý cizinec bez doprovodu

04. Základní informace k životní situaci

Cizinec mladší 18 let odloučený od svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu  se ocitne bez doprovodu  na území ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě oznámení o zjištěné, popř. zadržené nezletilé osobě bez doprovodu nebo její zanechání matkou cizinkou po porodu ve zdravotnickém zařízení, zajistí obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci s příslušným obecním úřadem přijetí nezbytných opatření k ochraně nezletilého cizince bez doprovodu, včetně zajištění potřebné zdravotní péče.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení Městskému úřadu, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě Policii ČR.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Viz bod č. 7

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba v případě neodkladnosti kontaktovat Policii ČR, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební telefon.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Cestovní doklad nebo jiný průkaz totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán sociálně-právní ochrany dětí jedná bezodkladně, jednotlivé kroky jsou uzpůsobeny konkrétní situaci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, cizinecká police, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, nestátní subjekty zabývající se problematikou pomoci uprchlíkům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k závažnosti této situace není vhodné použít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 359/1999 Sb. – o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 325/1999 Sb. – o azylu
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Nezletilí cizinci bez doprovodu patří do skupiny dětí, které jsou vysoce ohrožené a zranitelné ze strany převaděčů, obchodníků  s lidmi, kteří vyhledávají děti pro sexuální průmysl nebo nucenou práci, nebo se mohou stát oběťmi válek nebo občanských konfliktů. V této souvislosti je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost osobám, které s pohybují kolem nezletilých cizinců bez doprovodu. Při podezření na ohrožení nezletilého cizince bez doprovodu trestnou činností je nutné splnit oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení a zabezpečit izolaci nezletilých cizinců bez doprovodu od těchto osob prostřednictvím předběžného opatření.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor sociálních věcí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu trvání platné právní úpravy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka.