Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuNezletilý cizinec bez doprovodu.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že dojde k nalezení cizince mladšího 18 let odloučeného od svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.
Charakteristika úkonuV souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o SPOD je sociálně– právní ochrana poskytována ve stejném rozsahu jako nezletilým českým občanům přihlášeným k trvalému pobytu na území ČR a také nezletilým cizincům bez doprovodu:
-kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt,
-jsou zde hlášeni k pobytu po dobu nejméně 90 dnů,
-kteří byli rozhodnutím příslušného orgánu svěřeni do náhradní
výchovy na území ČR,
-kteří podali návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR,
-kteří na území ČR pobývají s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany,
-kteří pobývají na území ČR na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.Ostatním nezletilým cizincům bez doprovodu (tzn. i nelegálně pobývajícím) se sociálně–právní ochrana poskytuje v nezbytně nutném rozsahu, tzn. k zajištění ochrany života a zdraví, včetně uspokojování základních potřeb.
Výsledek úkonuBezpečné prostředí pro dítě, zajištěné základní životní potřeby dítěte.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba v případě neodkladnosti kontaktovat Policii ČR, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební pohotovostní telefon.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyCestovní doklad nebo jiný průkaz totožnosti.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyxxx
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.

Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat v případě neodkladnosti Policii ČR (osobně nebo na lince 158).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyxxx
Časté dotazyJaká je bližší charakteristika těchto dětí?

 

Nezletilí cizinci bez doprovodu patří do skupiny dětí, které jsou vysoce ohrožené a zranitelné ze strany převaděčů, obchodníků s lidmi, kteří vyhledávají děti pro sexuální průmysl nebo nucenou práci, nebo se mohou stát oběťmi válek nebo občanských konfliktů. V této souvislosti je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost osobám, které s pohybují kolem nezletilých cizinců bez doprovodu. Při podezření na ohrožení nezletilého cizince bez doprovodu trestnou činností je nutné splnit oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení a zabezpečit izolaci nezletilých cizinců bez doprovodu od těchto osob prostřednictvím předběžného opatření.

Jaké mají cizinci doklady?

-Cestovní doklad nebo jiný průkaz totožnosti (např. platný občanský
průkaz u občanů ze SR),
-průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
-průkaz povolení k pobytu cizince, jemuž byl udělen azyl,
-průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany,
-cestovní doklad vydaný osobě požívající doplňkové ochrany,
-průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU,
-průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU,
-průkaz o povolení k trvalému pobytu,
-cestovní průkaz totožnosti,
-náhradní cestovní doklad občana EU.

Sankcexxx
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, ohrožení dítěte.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.