Poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín

01. Pojmenování (název) životní situace

Poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín.

02. Základní informace k životní situaci

Žádost o dotaci města Nový Jičín dle Směrnice pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Viz webové stránky města Nový Jičín, čl. V. Vymezení okruhu žadatelů

https://www.novyjicin.cz/dotace-a-nvf-2019-2020-zakladni-informace/

– Program města na podporu sportu
– Program města na podporu kultury
– Program města na podporu volnočasových aktivit
– Program na zachování a obnovu kulturních památek

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  1. Dosažení věku 18 let.
  2. Musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči městu.
05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o dotaci spolu s předepsanou dokumentací. Termíny pro podání žádostí o dotaci, spolu s Programy města pro daný rok, schvaluje Zastupitelstvo města Nový Jičín.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor školství, kultury a sportu, popřípadě odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na výše uvedených odborech, s referenty těchto odborů, celoročně.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Kopie registrace právní subjektivity žadatele (přidělení IČ).
  • Rozpočet požadovaných nákladů včetně spoluúčasti.
  • Souhlas s užitím osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. (v případě fyz. osob).
  • Stanovy občanského sdružení (v případě občanského sdružení).
  • Zřizovací listinu a občanský průkaz (v případě příspěvkové organizace).
09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o dotaci.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města viz odkaz

https://www.novyjicin.cz/dotace-a-nvf-2019-2020-zakladni-informace/

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti o dotaci projednává Zastupitelstvo města Nový Jičín v prosinci daného roku, v měsíci lednu následujícího roku se žadatelům píše oznámení o schválení (neschválení) požadované dotace s uvedením termínu sepsání smlouvy.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Bez účastníků.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě schválení Žádosti o dotaci – podpis smlouvy a následné vyúčtování schválené dotace formou předložených dokladů (kopií faktur, paragonů, výpisů z účtu, výdajových pokl. dokladů aj.).

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka města Nový Jičín: ywmb4nc

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle Směrnice pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín schválené usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín.

16. Jaké jsou související předpisy

Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Bez opravných prostředků.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vrácení dotačního finančního příspěvku v částečné výši, plné výši nebo navýšeného o případné penále.

19. Nejčastější dotazy

Kdy si zažádat o dotaci a na který Program se má žádost vztahuje.

20. Další informace

Základní informace k dotacím a NFV jsou celoročně uveřejněny na webových stránkách Města Nový Jičín https://www.novyjicin.cz/dotace-a-nvf-2019-2020-zakladni-informace/

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Nejvíce informací získáte u pracovnic přímo na odboru školství, kultury a sportu, popř. odboru sociálních věcí MěÚ.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Bez dalších souvisejících životních situací.

23. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a sportu.

24. Kontaktní osoba

Mgr. Markéta Kvitová – Program města na podporu sportu

Jana Vývodová
– Program města na podporu Kultury
– Program města na podporu volnočasových aktivit

Ing. Simona Holčáková – Program na zachování a obnovu kulturních památek

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamuodbor školství, kultury a sportu.

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26. Popis byl naposledy aktualizován

2.12.2019

27. Datum konce platnosti popisu

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez upřesnění.