Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPoskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí (NVF) z rozpočtu města Nový Jičín.
V jakém případě ve věci jednatŽadatel o poskytnutí dotace či NFV. Základní podmínky pro řešení životní situace:
–  Dosažení věku 18 let
–  Vyrovnány veškeré závazky vůči městu
–  Předložení žádosti o poskytnutí dotace či NFV v souladu se zákonem č.l 250/200 Sb.
Charakteristika úkonuÚčelem poskytnutí dotace a NFV z rozpočtu města je zajistit zejména spolufinancování projektů v oblastech podporovaných městem v těch případech, kdy není možné pokrýt výdaje projektu v plné výši z prostředků žadatele. Jedná se o následující oblasti:
–  Program města na podporu sportu
– Program města na podporu kultury
– Program města na podporu volnočasových aktivit
– Program na zachování a obnovu kulturních památek.
Výsledek úkonuPoskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí (NVF) z rozpočtu města Nový Jičín na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace či NFV.
Kdy věc řešitV případě žádosti o dotaci nebo NFV z rozpočtu města.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyFormulář žádosti o dotaci nebo NFV, kterou naleznete na stránkách města: https://www.novyjicin.cz/dotace-a-nfv-zakladni-informace-2020-2021/.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky–  Žádost o dotaci nebo NFV
–  Kopie registrace právní subjektivity žadatele (přidělení IČ)
–  Rozpočet požadovaných nákladů včetně spoluúčasti
–  Souhlas s užitím osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. (v případě fyz. osob)
–  Stanovy občanského sdružení (v případě občanského sdružení)
–  Zřizovací listinu a občanský průkaz (v případě příspěvkové organizace)
–  Občanský průkaz (v případě fyzické osoby).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyVyplněním formuláře žádosti o dotaci, kterou naleznete na webových stránkách města v sekci Finanční záležitosti – Dotace a NFV.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatSituaci lze řešit celoročně s referenty na Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředkyBez opravných prostředků.
Časté dotazyKdy si zažádat o dotaci?
Termín pro podávání žádosti o programové dotace je stanoven v příslušném Programu schválovaném zpravidla v červnu daného roku. Žádosti o individuální dotace lze podat kdykoli během roku .
Na který Program se má žádost vztahuje?
Jednotlivé Programy zveřejněné na webových stránkách města obsahují charakteristiku oblasti podpory, pro kterou je určen.
SankceVrácení dotačního finančního příspěvku v částečné výši, plné výši nebo navýšeného o případné penále.
Působnost3. samospráva
OblastDotace
Klíčová slovadotace, návratná finanční výpomoc
Počátek platnosti popisu úkonu15.06.2020
Konec platnosti popisu úkonuNení znám
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor školství, kultury a sportu.