Podání (doručení) písemnosti

03. Pojmenování (název) životní situace

Podání (doručení) písemnosti.

04. Základní informace k životní situaci

Možnosti podání písemnosti občanem, hospodářským subjektem nebo institucí, které souvisejí s činnostmi vykonávanými Městským úřadem Nový Jičín, Městskou policií Nový Jičín nebo ProSeniorem Nový Jičín.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, hospodářský subjekt, instituce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemnost je možné podat: osobně, datovou schránkou, elektronickou podatelnou, e-mailem, faxem, prostřednictvím doručovacích služeb (pošta, kurýr).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Sepsáním písemnosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podatelna městského úřadu, sekretariát úřadu, a dále jednotlivé odbory Městského úřadu Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín, ProSenior Nový Jičín v případech věcné příslušnosti písemnosti.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně na podatelně v budově městského úřadu na ul. Divadelní 1, výjimečně na sekretariátu v budově radnice na ul. Masarykovo nám. 1, vždy v úředních hodinách MěÚ.

Datovou schránkou, e-mailem, elektronickou podatelnou, faxem v případě potřeby: http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/povinne-informace-uradu/informace-o-povinnem-subjektu/

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/

V případě, že formulář není stanoven, lze použít volnou formu písemnosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle povahy písemnosti a platné legislativy.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle povahy písemnosti a platné legislativy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zpracovatelé písemnosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doplnění, upřesnění, doložení písemnosti – dle platné legislativy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

* zákony ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Spisový a skartační řád Městského úřadu Nový Jičín

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.statnisprava.cz
www.novyjicin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín.

26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Do odvolání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace