Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPodání (doručení) písemností
V jakém případě ve věci jednatPři podání písemnosti občanem, hospodářským subjektem nebo institucí, které souvisejí s činnostmi vykonávanými Městským úřadem Nový Jičín, Městskou policií Nový Jičín nebo ProSeniorem Nový Jičín.
Charakteristika úkonuPodání písemnosti občanem, hospodářským subjektem nebo institucí, které souvisejí s činnostmi vykonávanými Městským úřadem Nový Jičín, Městskou policií Nový Jičín nebo ProSeniorem Nový Jičín.
Výsledek úkonuPodání písemnosti
Kdy věc řešitPo sepsání písemnosti souvisejí s činnostmi vykonávanými Městským úřadem Nový Jičín, Městskou policií Nový Jičín nebo ProSeniorem Nový Jičín.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickySepsanou písemnost 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySepsanou písemnost
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyCestou podatelny města e-podatelna@novyjicin.cz, datovou schránkou ywmb4nc, osobně na podatelně v budově městského úřadu na ul. Divadelní 1
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobně na podatelně v budově městského úřadu na ul. Divadelní 1
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
Sankce 
Působnost 
OblastZák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
Klíčová slovapísemnost
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor organizační.