Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Výkupy nemovitého majetku třetích osob

04. Základní informace k životní situaci

Výkupy nemovitého majetku třetích osob do vlastnictví města (např. narovnání vlastnických vztahů pod místními komunikacemi, chodníkovými tělesy, ve veřejné zeleni a dále výkupy v rámci realizace investičních akcí města).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník předmětné nemovitosti – jedná sám z vlastního podnětu nebo jím zmocněná osoba. Z podnětu města u investičních akcí, které zasahují do nemovitostí třetích osob – písemný návrh na realizaci výkupu podá zástupce města (odbor správy majetku). Ve fázi přípravy záměru mohou vstupní jednání zahájit pracovníci odboru správy majetku nebo jimi pověření zástupci projektanta.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti vlastníka nemovitosti nebo podání návrhu městem. Po zajištění nezbytných stanovisek je záměr předkládán nejprve radě města a následně zastupitelstvu města, která stanovuje podmínky pro uzavření smlouvy; podpis smlouvy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti, případně na základě osobního jednání nebo podáním nabídky ze strany města.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správy majetku, ve stanovených úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nevyžadují se.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti se podávají volnou formou (není předepsaný formulář).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny zákonem. Doba vyřízení žádosti je závislá na termínech jednání rady města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni zákonem. Každý případ je posuzován samostatně.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Internet.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
18. Jaké jsou související předpisy
  • Směrnice zastupitelstva města č. 2/2004 ze dne 13.05.2004.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje zastupitelstvo města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V rozsahu sjednaných smlouvou.

21. Nejčastější dotazy

– Kdo nese náklady spojené s výkupem.
– Jakým způsobem je stanovována cena.

22. Další informace

Podmínky výkupu mohou být nejprve upraveny formou budoucí smlouvy a k uzavření kupní smlouvy pak dochází po realizaci investičního záměru na základě vyhotoveného geometrického plánu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Markéta Hanzelková, tel. 556 768 235
Iveta Škapová, tel. 556 768 235
Ing. Jana Havranová, tel. 556 768 293
Bc. Veronika Kudělková, tel. 556 768 293

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správy majetku.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace