Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Provedení přípojky kabelové televize Straník

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o uzavření smlouvy o provedení přípojky kabelové televize.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v Novém Jičíně – místní části Straník.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Trvalé bydliště nebo sídlo v Novém Jičíně – místní části Straník, podání žádosti, uzavření smlouvy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově radnice Masarykově náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správy majetku, kancelář č. 215.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost k provedení je dostupná přímo ve výše uvedené kanceláři.

Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a fomuláře – odbor správy majetku.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

5.000,- Kč za 1 ks zásuvky, 7.000,- Kč za 2 ks zásuvek a 1.000,- Kč za každou další zásuvku, hradí se bezhotovostním převodem, hotovostně na pokladně MěÚ Nový Jičín nebo složenkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec Hostašovice.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Výkop zemní rýhy o min. šířce 25 cm a hloubce min. 60 cm na svém pozemku, prostup přes obvodové zdivo domu a přes vnitřní zdi.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Odstoupení od smlouvy.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Na základě smlouvy o provedení přípojky kabelové televize a uhrazení poplatku bude uzavřena smlouva o provozování s Obcí Hostašovice, která následně zajistí montáž přípojky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na Obecním úřadu v Hostašovicích.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Jana Horáková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správy majetku.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace