Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuProvedení přípojky kabelové televize Straník
V jakém případě ve věci jednatFyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v Novém Jičíně – místní části Straník.
Charakteristika úkonuJedná se o uzavření smlouvy o provedení přípojky kabelové televize.
Výsledek úkonuUzavření smlouvy, připojení RD
Kdy věc řešitdle potřeby 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost k provedení je dostupná na odboru nebo Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a fomuláře – odbor správy majetku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyObčanský průkaz.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka, e-podatelna@novyjicin.cz .
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním žádosti. Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově radnice Masarykově náměstí 1/1. Na odboru správy majetku – úsek komunálního hospodaření.

Výkop zemní rýhy o min. šířce 25 cm a hloubce min. 60 cm na svém pozemku, prostup přes obvodové zdivo domu a přes vnitřní zdi.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky5.000,- Kč za 1 ks zásuvky, 7.000,- Kč za 2 ks zásuvek a 1.000,- Kč za každou další zásuvku, hradí se bezhotovostním převodem, hotovostně na pokladně MěÚ Nový Jičín nebo složenkou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky5.000,- Kč za 1 ks zásuvky, 7.000,- Kč za 2 ks zásuvek a 1.000,- Kč za každou další zásuvku, hradí se bezhotovostním převodem, hotovostně na pokladně MěÚ Nový Jičín nebo složenkou.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
SankceOdstoupení od smlouvy.
PůsobnostNa základě smlouvy o provedení přípojky kabelové televize a uhrazení poplatku bude uzavřena smlouva o provozování s Obcí Hostašovice, která následně zajistí montáž přípojky.
Oblast 
Klíčová slova 
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správy majetku.