Stanovení dopravního značení

03. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení dopravního značení.

04. Základní informace k životní situaci

Stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek daných zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na  pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – v úseku silničního hospodářství a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Situaci místa a návrhu dopravního značení a vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost k dispozici na odboru dopravy a webových stránkách města.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez  poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní – přechodné dopravní značení, 90 dní – místní úprava dopravního značení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Označení silnice či místní komunikace, termín a uvedení jména, příjmení, adresy a telefonického spojení na odpovědnou osobu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: ywmb4nc, případně e-podatelna.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Příslušné technické předpisy a normy ČSN.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – úsek silničního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Tomáš Hodslavský
Pavel Žáček

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace