Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuMístní a přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. Třídy.
V jakém případě ve věci jednatSubjekt, v jehož oprávněném zájmu je úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. třídy.
Charakteristika úkonuŘízení za účelem stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
Výsledek úkonuNa základě podání žádosti je stanovena či nestanovena místní nebo přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. třídy.
Kdy věc řešitNa základě včasného podání podnětu o stanovení místní či přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. Třídy.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyNávrh s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení, souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení, stanovisko vlastníka pozemní komunikace. 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNávrh s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení, souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení, stanovisko vlastníka pozemní komunikace. 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou zprávou IDS: ywmb4nc, e-mailovou adresou e-podatelna@novyjicin.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně nebo osobně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyOpravný prostředek není přípustný.
Časté dotazy 
SankceNení předmětem úkonu.
PůsobnostStanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.
OblastPozemní komunikace.
Klíčová slovaDopravní značka, umístění.
Počátek platnosti popisu úkonuDnem nabytí účinnosti Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Konec platnosti popisu úkonuKonec platnosti stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci je uvedeno ve výroku stanovení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNení předmětem úkonu.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.