Povolení uzavírky komunikace

03. Pojmenování (název) životní situace

Povolení uzavírky komunikace.

04. Základní informace k životní situaci

Úplná nebo částečná uzavírka.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek daných zákonem č. 13/1997, v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – v úseku silničního hospodářství a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, situační plánek (s návrhem trasy objížďky a dopravního značení, včetně grafické přílohy), vyjádření vlastníků komunikací a obcí dotčených uzavírkou a objízdnou trasou, stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR, vyjádření dopravce (KODIS) a harmonogram prací (pokud je uzavírka delší než tři dny a týká-li se stavebních prací).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost k dispozici na odboru dopravy a webových stránkách města.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci dotčených komunikací.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Předložení přesného určení uzavírky, uzavřeného úseku, doby trvání uzavírky, důvod uzavírky, délka uzavírky, návrh objízdné trasy a uvedení jména, příjmení, adresy a telefonického spojení na odpovědnou osobu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: ywmb4nc, případně e-podatelna.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

§ 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje – odboru dopravy a chytrého regionu, uplatňuje se na MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – úsek silničního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Tomáš Hodslavský
Pavel Žáček

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace