Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUzavírka veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace, silnice II. a III. Třídy.
V jakém případě ve věci jednatSubjekt, v jehož oprávněném zájmu je uzavření veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace, silnice II. a III. třídy.
Charakteristika úkonuSprávní řízení za účelem vydání rozhodnutí o uzavírce a objížďce podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Výsledek úkonuRozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace.
Kdy věc řešitNa základě podání žádosti o uzavírce a objížďce veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace, silnice II. a III. třídy podaná nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení a vyznačením objízdné trasy, předchozí souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení a objízdné trasy, předchozí souhlas vlastníka komunikace, předchozí souhlas dopravního úřadu (pokud bude dotčena autobusová doprava), harmonogram činností.  
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŽádost s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení a vyznačením objízdné trasy, předchozí souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení a objízdné trasy, předchozí souhlas vlastníka komunikace, předchozí souhlas dopravního úřadu (pokud bude dotčena autobusová doprava), harmonogram činností. 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou zprávou IDS: ywmb4nc, e-mailovou adresou e-podatelna@novyjicin.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně nebo osobně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyOpravný prostředek dle Správního řádu zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Časté dotazy 
SankceDle platného znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
PůsobnostRozhodnutí v rámci města Nový Jičín a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
OblastPozemní komunikace.
Klíčová slovaDopravní značka, objížďka, uzavírka.
Počátek platnosti popisu úkonuDnem nabytí právní moci rozhodnutí.
Konec platnosti popisu úkonuDle výrokové části vydaného rozhodnutí.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuRozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace je evidováno v Centrální evidenci uzavírek a v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.