Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 58 odst. 1 c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

U fyzických osob žadatel osobně nebo zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

U právnických osob osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např. jednatel společnosti, předseda představenstva), nebo zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud podnikatel již nechce provozovat živnost, má možnost požádat živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ).

Podání lze učinit osobně (pracovník živnostenského úřadu vyplní s klientem na místě elektronickou formu žádosti), písemně nebo elektronicky.

Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu na Městském úřadě v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, kanceláře č. 21, 23, 24 v úředních dnech a hodinách: Anna Prudičová, tel. 556 768 310; Michaela Machová, DiS., tel. 556 768 245; Kateřina Uvizlová, DiS., tel. 556 768 245; Bc. Jitka Večeřová, tel. 556 768 246.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 08:00-11:00 12:00-17:00
Úterý 08:00-11:00 12:00-15:00
Středa 08:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 08:00-11:00 12:00-15:00
Pátek ZAVŘENO

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM), nebo jsou volně dostupné na internetových stránkách: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular. Lze využít „asistovaného podání“, kdy pracovník obecního živnostenského úřadu s klientem na místě vyplní elektronickou formu „Jednotného registračního formuláře“ (JRF).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

S provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění se vydává podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů (ve složitějších případech 60 dnů) od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.
Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění je vydáváno v režimu správního řádu, opravným prostředkem je odvolání, které lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na www stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ (https://www.msk.cz/podnikani/listarna.html).

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
České soudnictví (www.justice.cz)
Administrativní registr ekonomických subjektů (wwwinfo.mfcr.cz)
Státní správa (www.statnisprava.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Michaela Machová, DiS., Kateřina Uvizlová, DiS., Anna Prudičová, Bc. Jitka Večeřová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice živnostenského podnikání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace