Zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání veřejného prostranství

03. Pojmenování (název) životní situace

Zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání veřejného prostranství.

04. Základní informace k životní situaci

Umístění reklamního či prodejního zařízení na veřejném prostranství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup jsou stanoveny v OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Splnit ohlašovací povinnost a uhradit případný poplatek v souladu s OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 849/8.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě umístění zařízení na komunikaci s příslušnými pracovníky kontrolního a správního oddělení Obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 016 a 018, v úředních dnech a hodinách. V případě umístění zařízení v zeleni s pracovníky odboru životního prostředí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, rozhodnutí Odboru dopravy – povolení zvláštního užívání místní komunikace (je-li potřeba).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, kontrolní a správní oddělení. Pokud ohlašovatel uvede veškeré potřebné údaje stanovené v OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, není nutno použít výše uvedený formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek stanovený za zvláštní užívání veřejného prostranství v souladu s OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je splatný před započetím zvláštního užívání veřejného prostranství. Poplatek lze uhradit na pokladnách MěÚ Nový Jičín, popřípadě bezhotovostní platbou na účet Města Nového Jičína. Podrobnosti získáte na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, kontrolním a správním oddělení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě včasného ohlášení, doložení povolení zvláštního užívání (je-li potřeba) a zaplacení místního poplatku je možno řešit celou věc na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Splnění všech podmínek vyplývajících s OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín e-podatelna@novyjicin-town.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • OZV města Nového Jičína č.1/2013 o místním poplatku
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání u Krajského úřadu, odbor právní a organizační, prostřednictvím zdejšího úřadu, v případě vydání platebního výměru

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů v případě nesplnění povinností nepeněžité povahy. Vyměřením poplatku platebním výměrem, kdy může být poplatek zvýšen až na trojnásobek dle OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v případě nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši.

21. Nejčastější dotazy

Jak postupovat při záboru veřejného prostranství?
Dle OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení kontrolní a správní.

26. Kontaktní osoba

Bc. Pavlína Hastíková
Bc. Lucie Manďáková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Neustanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace