Kontakt

Přihláška do Spolku pro záchranu Hückelových vil, z.s. (2022)

Vize rozvoje Hückelových vil 2021

Vize Hückelovy vily 2021 – Budoucnost
 • Vize rozvoje Hückelových vil 2021 – Budoucnost
 • Polách, Radek (2021)

Mezerová, Ĺubica: Stavebně-historický průzkum (2019)

…A utlučem je čepicema!!!
 • Chobotová, Lenka – Polách, Radek – Sulovská, Eva
 • Kloboučnická firma Johann Hückel’s Söhne v Novém Jičíně.
 • Nový Jičín 2012.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE K VILÁM AUGUSTA A JOHANNA HÜCKELŮ

 • Název objektů: Vily Johanna a Augusta Hückelových s areálem v Novém Jičíně
 • Číslo rejstříku ústředního seznamu kulturních památek:
  • vila Johanna Hückela rejstříkové číslo: 10576/8-3888
  • vila Augusta Hückela rejstříkové číslo: 10575/8-3887
 • Datum zápisu: 3. 5.1995
 • Stupeň ochrany: nemovité kulturní památky
 • Okres: CZ0804 Nový Jičín
 • Sídelní útvar: CZ0804 599191 Nový Jičín
 • Katastrální území: Nový Jičín – Horní předměstí
 • Číslo popisné: vila Johanna Hückela 856, vila Augusta Hückela 857
 • Číslo orientační: vila Johanna Hückela 44 vila Augusta Hückela 46
 • Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
 • Obec (obecní úřad): 74101 Nový Jičín
 • Stavební úřad: Stavební úřad – Městský úřad Nový Jičín
 • Finanční úřad: Finanční úřad v Novém Jičíně
 • Historická země: Morava
 • Katastrální území: 74101 Nový Jičín
 • Parcely:
  • vila Johanna Hückela 480 stavební (výměra 611 m2 )
  • vila Augusta Hückela 481/2 stavební (výměra: 671 m2)
  • vrátnice 482/1, 483/2 stavební
  • areál – park 530/3, 521/2 ostatní plocha (výměra 10260 + 27337 m2 )
 • Vlastnické právo: Město Nový Jičín
 • Správa nemovitostí: Město Nový Jičín

Odkaz na aktuální územní plán Nového Jičína

Odkaz na územně analytické podklady