Kontakt
11.7.2022

V měsíci květnu se v Novém Jičíně konal již 4. ročník Veřejného fóra, které je pořádáno v rámci projektu Zdravé město a jehož cílem je získat co možná nejširší zpětnou vazbu od občanů k dalšímu rozvoji města. Stejně tak jako v předchozích letech i letos účastnici vybírali 10 priorit ke zlepšení v různých oblastech – o těch se hlasovalo nejprve na fóru samotném, následně se mohli občané zapojit do elektronické ankety.

Anketa probíhala od 13. do 29. května a zapojilo se do ní celkem 706 respondentů. „Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se do veřejného fóra i následné ankety zapojili. Účast v anketě je rekordní a znamená, že lidem není další rozvoj města lhostejný a mají nápady, jak život v našem městě zlepšit. Tam, kde to bude možné, se pokusíme jejich přání naplnit,“ popsal místostarosta a politik zdravého města Ondřej Syrovátka.

Každý mohl udělit 2 kladné a 1 záporný hlas. Rozdíl mezi kladnými a zápornými hlasy rozhodl o výsledném pořadí, které je následující:

 1. Pomoc a podpora města pro zachování skiareálu s rozvojem na celoroční provoz (273)
 2. Vstoupit do jednání s Agelem za účelem zřízení zubní pohotovosti (266)
 3. Zachování příjezdu ke sjezdovce na Svinci ve směru od Loučky (175)
 4. Opětovné zprůchodnění areálu nemocnice spodní brankou (162)
 5. Kultivace míst kolem sběrných nádob na odpad (79)
 6. Lokalita Pod Skalkou – umožnit výstavbu RD (změna územního plánu) (69)
 7. Erasmus do všech škol (ZŠ, SŠ) (40)
 8. Uspořádání nových a atraktivních akcí pro mladé – tematické festivaly (29
 9. Obnovení cvičné tenisové stěny (spodní kurty otevřené veřejnosti) (25)
 10. Spolupráce se supermarkety o umístění kontejnerů na tříděný odpad na jejich parkovištích (11)
 11. Informační tabule pro cyklisty a turisty při vjezdech do města (-2)
 12. Zachování náměstí bez stromů – šetření financí (-115)

O 7 hlasů zvítězil návrh pro zachování skiareálu s rozvojem na celoroční provoz před návrhem podporujícím jednání s Agelem za účelem zřízení zubní pohotovosti. Nepostupují dále návrhy umístěné na 11. a 12. místě, které obdržely nejvíce záporných hlasů. „Všechny příležitosti umístěné v první desítce byly předloženy k vyjádření příslušným odborům, které u nich hodnotily tyto aspekty: přínos pro město a jeho občany, možnost realizace projektu a časový horizont případné realizace,“ vysvětlila koordinátorka Zdravého města Lucie Kuběnová.

Výsledky ankety spolu se zápisem z Veřejného fóra a vyjádřením odborů v červnu projednala Komise Zdravého města a MA21. „V září budou výsledky ankety předloženy Zastupitelstvu města, které rozhodne o tom, jakými prioritami se město bude dále zabývat. Při rozhodování budou zastupitelé přihlížet k názorům odborů měst i k počtu hlasů, které jednotlivé priority získaly. Na veřejném fóru příští rok dostanou občané zpětnou vazbu, jak realizace jednotlivých schválených priorit probíhá a pokud se některé nedaří realizovat, tak proč,“ doplnila Kuběnová.

Více informací o 4. ročníku Veřejného fóra naleznete zde: https://www.novyjicin.cz/aktualne/priority-z-verejneho-fora-overi-elektronicka-anketa/.