Zdravé město

Priority z Veřejného fóra ověří elektronická anketa

Občané města měli již počtvrté možnost hledat společně s politiky a vedoucími zaměstnanci Městského úřadu příležitosti k rozvoji města na Veřejném fóru, které se konalo v úterý 10. května.

Nápady a podněty občanů byly formulovány do návrhů, o kterých se hlasovalo u 8 tematicky zaměřených stolů, které pokrývaly různé oblasti života ve městě od dopravy až po kulturu, školství či informovanost o dění ve městě ze strany Městského úřadu. Za každý stůl následně postoupily 2 návrhy do finále.

Účastníci Veřejného fóra o 16 zvolených prioritách hlasovali na místě, 12 nejlépe umístěných nyní prověří elektronická anketa..

Akci moderoval Petr Kozel z Národní sítě Zdravých měst, které je Nový Jičín již řadu let členem, společně s 2. místostarostou Ondřejem Syrovátkou, který je zároveň Politikem Zdravého města.

O návrzích, které vzešly z diskuze mezi zástupci vedení města a veřejností, mohou nyní občané hlasovat prostřednictvím Mobilního rozhlasu a vybrat z nich 10 nejdůležitějších příležitostí pro rozvoj města na příští rok, tzv. 10P. Elektronická anketa probíhá od 16. do 29. května 2022 a odkaz na ni naleznete níže a také na webu města v sekci Zdravé město a MA21.

Do této ankety se mohou zapojit všichni obyvatelé Nového Jičína a rozdělit mezi uvedené návrhy dva kladné a jeden záporný hlas. „Elektronické hlasování rozhodne, kterých 10 příležitostí bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení. Důležitým kritériem pro zastupitele bude také pořadí, kterého dané priority v hlasování dosáhnou, proto budeme velice rádi, když se do hlasování zapojí co nejvíce Novojičíňáků. Nyní je jedinečná šance významně ovlivnit, co se ve městě v příštích letech podaří,“ uvedl místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.

Do elektronické ankety, která probíhá prostřednictvím Mobilního rozhlasu, postupují tyto návrhy v abecedním pořadí:

 • Erasmus do všech škol (ZŠ, SŠ)
 • Informační tabule pro cyklisty a turisty při vjezdech do města
 • Kultivace míst kolem sběrných nádob na odpad
 • Lokalita Pod Skalkou – umožnit výstavbu rodinných domů (změna územního plánu)
 • Obnovení cvičné tenisové stěny (spodní kurty otevřené veřejnosti)
 • Opětovné zprůchodnění areálu nemocnice spodní brankou
 • Pomoc a podpora města pro zachování skiareálu s rozvojem na celoroční provoz
 • Spolupráce se supermarkety o umístění kontejnerů na tříděný odpad na jejich parkovištích
 • Uspořádání nových a atraktivních akcí pro mladé – tematické festivaly
 • Vstoupit do jednání se zástupci skupiny AGEL za účelem zřízení zubní pohotovosti
 • Zachování náměstí bez stromů s cílem šetření financí
 • Zachování příjezdu ke sjezdovce na Svinci ve směru od Loučky.

Zapojte se a vyberte priority, které si podle Vás zaslouží přednostní řešení!

Hlasovat o prioritách můžete zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/verejne-forum-10P.