Kontakt
14.5.2024

V pátek 17. května 2024 se v Novém Jičíně uskuteční první zasedání okrskových volebních komisí. Jejich členové zde získají základní informace k přípravě voleb do Evropského parlamentu, k činnosti komise a průběhu voleb. V našem městě bylo do komisí delegováno 154 občanů.

„První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v sále budovy krajské hygienické stanice v Novém Jičíně. Členové okrskových komisí složí zákonem předepsaný slib a tím se zároveň ujímají své funkce. Ze svého středu si pak vylosují předsedy a místopředsedy komisí,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký, který první zasedání okrskových volebních komisí svolal.

Starosta města stanovil, že v každé volební komisi bude zasedat minimálně šest lidí. Výjimku mají v místních částech Straník a Bludovice, kde byl minimální počet členů stanoven na pět a v Kojetíně na čtyři členy. „Je to dáno nižším počtem voličů. Ale ve většině volebních okrsků bude počet členů komisí vyšší, než byl stanovený minimální počet,“ vysvětlila Renáta Kelnarová, vedoucí odboru správních agend na novojičínské radnici. Ta také osoby delegované zaregistrovanými kandidujícími subjekty bude školit.

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 7. a 8. června 2024 v obvyklých časech, a to v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. „V Novém Jičíně bude v tyto dny otevřeno 22 volebních místností,“ dodala Kelnarová. Více informací k volbám do Evropského parlamentu uveřejnila novojičínská radnice na svých webových stránkách: https://www.novyjicin.cz/rychle-info/volby/volby-2024/evropsky-parlament/