Kontakt
5.10.2022

Nový Jičín pořídil elektronické úřední desky, zjednoduší se tak proces zveřejňování dokumentů, sníží se produkce odpadu papírů a pro občany budou zveřejňované informace přehlednější. Elektronické desky neboli interaktivní dotykové panely nahradily počátkem října starou klasickou papírovou úřední desku, která byla umístěna na nástěnkách budovy radnice a bude fungovat zhruba do konce října.

„Dosud často docházelo k situaci, kdy byla úřední deska zcela zaplněna a byli jsme tak nuceni vyvěšené materiály zmenšovat, což vedlo k jejich špatné čitelnosti, zejména za šera a v noci. Nová úřední deska umožňuje vyhledávání a také zvětšování zobrazovaných informací, takže i když je to moderní prvek, věříme, že jej ocení i naši starší spoluobčané,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka, který má na starosti také oblast IT.

Úřední desky jsou umístěny za sklem radnice ve směru na náměstí pod podloubím, aby bylo možné si je prohlížet i za špatného počasí. „Na elektronické úřední desce se nachází všechny dokumenty, které podléhají zveřejnění. Občané na ní také najdou informace související s městem jako například odkaz na WEB města Nový Jičín nebo kalendář akcí zveřejněný na stránkách Turistického informačního centra Nový Jičín, popřípadě také informace o počasí,“ popsal vedoucí Odboru organizačního Zdeněk Petroš.

Cena za pořízení a instalaci dvou nových elektronických úředních desek, včetně technické podpory na 5 let, byla 346 331,04 Kč včetně DPH a město na ně získalo dotaci 95 % v rámci projektu Efektivní veřejná správa – Město Nový Jičín, podpořeného prostřednictvím EU, z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu.