Kontakt
11.7.2023

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města pasport taktéž eviduje jeho umístění.

„Nejlepším řešením se jevilo vypracovat digitální mapový projekt, který by prvky městského mobiliáře vykreslil pomocí souřadnic přímo v mapě. Za spolupráce oddělení informatiky Městského úřadu a Technických služeb města vznikl datový model, který byl základem pro vznik mapové aplikace,“ uvedl Jiří Sobotík z úseku informatiky. „Mapová aplikace, kterou naleznete na stránce Mapové projekty, umožňuje zobrazit nejen kde se daný prvek nachází, ale také množství dalších atributů, jako například fotografie. Tyto atributy se zobrazí po kliknutí na vybraný prvek,“ doplnil Sobotík.

Aplikace rovněž umožňuje vyhledávání prvků podle jednoznačného ID v rámci dané vrstvy. Tyto informace mohou být nadále rozšiřovány podle potřeb správy a údržby. Vznik a provoz této aplikace je zcela zdarma a nezatíží nijak v budoucnu městský rozpočet. 

Mapová aplikace je v responzivním designu a je možno ji pohodlně používat na telefonu nebo tabletu přímo v terénu, což zrychlí přístup k informacím o daném prvku a zrychlí tak jeho případnou aktualizaci, kterou mohou oprávnění uživatelé provádět.

Zhruba dvě třetiny všech prvků pro mapovou aplikaci byly pořízeny z dotačního projektu Efektivní veřejná správa – Nový Jičín. Další třetina byla hrazena z rozpočtu města. Celkové náklady na zaměření všech požadovaných prvků včetně fotografií činily 152 557 korun včetně DPH.

V mapové aplikaci zatím chybí vrstva košů, kterou ještě zpracovávají Technické služby města v závislosti na další smart aplikaci. Tato vrstva bude do mobiliáře doplněna. Do budoucna město dále plánuje zmapovat místní směrníky a informační tabule.

Na adrese http://maps.novyjicin.cz si můžete prohlédnout další veřejné mapové aplikace.