Kontakt
13.12.2021

Město v jednání s Národním památkovým ústavem usilovalo o povolení vysadit na náměstí stromy. Se záměrem se však památkáři neztotožnili, radnice tak znovu zvažuje variantu jejich umístění do velkých kontejnerů.

Návrh na umístění stromů na Masarykově náměstí vzešel od občanů i odborníků. Prvním impulsem byl podnět z Veřejného fóra v roce 2019, druhým adaptační strategie na změnu klimatu, který byla dokončena letos. Protože je centrum Nového Jičína městskou památkovou rezervaci, bylo však třeba získat souhlasné stanovisko Národního památkového ústavu. „Navrhli jsme tři možné varianty rozmístění stromů a po předjednání se zástupci NPÚ do žádosti zahrnuli tu nejschůdnější z nich, která navrhovala zasadit čtyři stromy okolo kašny. Ani ta však nebyla akceptována,“ uvedl novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka.

„My jsme žádost zdůvodňovali vytvořením lepšího mikroklimatu na náměstí, možností kvalitnějšího odpočinku na ploše náměstí ve stínu a schopností stromů zachytávat prachové částice. Podpůrným argumentem byl i fakt, že v minulosti už stromy na náměstí byly, ale je třeba přiznat, že se jedná o informaci z velmi starých historických fotografií,” doplnila vedoucí Odboru životního prostředí Eva Bártková.

„Nový Jičín je město staršího založení, náměstí je renesanční, takže my se snažíme zachovat jeho původní charakter, aby zůstal v čisté nedotčené podobě, bez vzrostlé zeleně, která by zabraňovala pohledům na fasády,” vysvětlila Andrea Stanieková z Národního památkového ústavu.

Radnice přesto hledá další možnosti, jak centrum ozelenit alespoň stromy zasazenými do mobiliáře, tedy do větších truhlíků. Toto řešení by bylo akceptovatelné i pro památkáře. Podobný pokus již město před několika lety realizovalo, nicméně stromům se tehdy příliš nedařilo. Odbor životního prostředí proto zpracuje návrh, jaké nádoby a stromy by pro tento účel byly vhodné.

13.12.2021

 

Přílohy:
Žádost o umístění stromů na náměstí v Novém Jičíně
Odpověď NPÚ – Výsadba stromů na náměstí v Novém Jičíně