Kontakt
8.9.2022

Město Nový Jičín má nově zpracovanou studii Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně. Revitalizaci samotnou iniciovali občané, kteří byli následně také zapojení do procesu zpracovávání studie – v dubnu během dotazníkového šetření a následně během veřejného projednání, kde mohli vznést své podněty k návrhu studie. Zpracovatel studie ji v její finální podobě odevzdal v termínu ke konci srpna.

Další náklady vyplývající ze studie budou zařazeny do rozpočtu v dalších letech.

Studie k prohlédnutí KRAJINARSKA_STUDIE_FINAL