Město má zpracovanou koncepci parkování

Nový Jičín dokončil dlouho očekávanou koncepci parkování. Radnici dává návod, jak v následujících letech řešit problematiku parkování v centru města a v nejproblematičtějších oblastech, což je především sídliště Loučka, ulice Dlouhá, Nerudova a Vančurova.

„Do tvorby koncepce jsme se snažili v maximální možné míře zapojit veřejnost. Na podzim probíhalo dotazníkové šetření zaměřené na dopravní chování obyvatel města, jehož výsledky jsou shrnuty v samostatném dokumentu. Před dokončením celé koncepce jsme ještě uspořádali veřejné projednání, na němž bylo možné jednotlivá opatření připomínkovat a konzultovat. Podněty z projednání jsme se pak snažili do koncepce zahrnout,“ uvedl místostarosta a garant projektu Ondřej Syrovátka.

Samotná koncepce sestává ze tří částí. Analytická část popisuje a podrobně mapuje stávající stav včetně přehledu odstavných ploch, počtu parkujících automobilů i chybějících míst v jednotlivých hodinách během dne na území téměř celého města. Návrhová část vychází z analytické části a zabývá se již konkrétními navrženými opatřeními s jejich podrobným zákresem do mapy a popisem. Řeší také režim v centru města a možnost vybudování parkovacího domu. Poslední částí je akční plán, který rozvrhuje realizaci jednotlivých opatření do následujících 5 let. U každého opatření je vždy uveden počet nových míst, která díky nim vzniknou, a také odhad finančních nákladů potřebných k realizaci. Akční plán bude schválen v samosprávných orgánech během jara.

„V návrhové části jsme se spolu se zpracovatelskou firmou UDIMO snažili volit taková opatření, která budou co nejméně zasahovat do zeleně. Například v Loučce v ulici Na Lani se podaří přidat 20 parkovacích míst pouhým předlážděním a změnou režimu. Jsou však místa, kde to bez částečného zásahu do stávajících zelených ploch nebude možné, třeba podél ulice Dlouhé nebo na Vančurově ulici. I tam však budou nová parkovací místa vodě propustná. Na mnoha místech koncepce doporučuje jen změnu režimu a legalizaci stávajících stání. To je příklad ulice Novellara, kde se ke změně režimu konalo samostatné veřejné projednání a lidé si velkou většinou odhlasovali zjednosměrnění ulice směrem ke Slovanské, což bylo přejato i do koncepce. Co se týče parkovacího domu, měl by stát na ulici Bezručově v prostoru nynější odstavné plochy, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou obytných domů,“ doplnil Syrovátka.

Již letos dojde k vybudování parkoviště na Dlouhé ulici, díky čemuž přibyde 70 nových parkovacích míst, a také k výměně automatů v centru města, kde bude nově možné platit také kartou a mobilní aplikací. Kvůli podpoře podnikatelů zůstane zachována možnost stát na centrálním parkovišti u Tržnice dvě hodiny zdarma, přibydou však placená stání v okolí centra. Kompletní koncepce včetně textových i mapových příloh je ke stažení na webu města. https://www.novyjicin.cz/koncepce-staticke-dopravy-mesta-novy-jicin/

19.03.2020