Dílčí úpravy jízdních řádů MHD od 6.3.2022

Od prosince 2021 sbíralo město na emailové adrese mhd@novyjicin.cz a na přepážce MHD v Návštěvnickém centru připomínky cestujících k nově zavedeným jízdním řádům městské hromadné dopravy. Po vyhodnocení těchto podnětů a konzultaci s Koordinátorem ODIS a dopravní společností Arriva přistoupí město 6. března k dalším dílčím úpravám.

Ve všední dny jsou změny jen minimální. „První ranní spoj linky 601 pojede nově přes Loučku a bude na něj bez přestupu navazovat další spoj této linky ve směru Suvorovova a Hřbitovní. Umožní tak přímou cestu pracujících z Loučky a Dlouhé do této oblasti. Mírně uspíšen bude ranní školní spoj na lince 602, protože na něm docházelo kvůli nástupu většího množství lidí ke zpoždění,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Syrovátka. Z provozních důvodů bude zrušen spoj na lince 603 v 11:10 do Loučky, kam však nově pojede již zmíněný ranní spoj linky 601 a nově jeden ranní spoj linky 927, takže v Loučce v součtu 1 spoj přibude.

K větším změnám dojde o víkendu. „Lidem chybělo častější přímé spojení Loučky a Hřbitovní, došlo proto jednak k převedení několika spojů z linky 602 na linku 601 a u několika spojů také k zavedení možnosti jízdy na další spoje bez přestupu, aby bylo možné pohodlně dojet na hřbitov a zpátky. Na podnět věřících jsme také zavedli přímé víkendové spojení na bohoslužby ve Španělské kapli a zpět,“ doplnil Syrovátka. Přímé spojení Loučky a Kojetína zůstane zachováno, nově však linkou 601 z Loučky na autobusové nádraží, odkud budou spoje bez přestupu pokračovat jako linka 604 na Kojetín. Díky tomu bude možná přímá cesta na Kojetín třikrát denně i z oblasti Dlouhé a sídliště Máj.

Další změny jsou spíše drobného rázu: došlo k minutovému posunu několika spojů a u několika dalších bude nově umožněno pokračování bez přestupu na další spoje. V jízdním řádu jsou označeny černým trojúhelníkem. Na autobusovém nádraží na sebe spoje budou do tří minut čekat, aby bylo snadněji možné přestupovat i mezi jednotlivými linkami. Cestující mohou v rámci města a jeho místních částí za stejnou cenu jako MHD používat i spoje příměstských linek, tj. bílé autobusy. To ocení obzvláště obyvatelé sídliště Loučka, kde jich po dohodě s krajem nyní projíždí mnohem více. „Cena za městské i příměstské autobusy je 15 Kč v hotovosti a 9 Kč s kartou ODISKA, kterou všem, kteří autobusy občas využívají, doporučujeme. Bez dalšího poplatku je s ní navíc mezi jednotlivými linkami možný přestup bez další úhrady jízdného. Pořídit ji je možné například v našem Návštěvnickém centru, kde budce zdarma k dostání také nová brožurka s jízdními řády MHD, která bude doplněna o odjezdové jízdní řády z Loučky a Hřbitovní, linku 927 do Hranic a skibus a cyklobus,“ popsal Syrovátka.

Jízdní řády linek MHD

Odjezdové jízdní řády

Doplňující materiály