Městská hromadná doprava (MHD)

Základní informace

 • Od 10.12.2017 provozuje MHD v Novém Jičíně soukromý přepravce ARRIVA MORAVA.
 • Doprava je provozována třemi klimatizovanými elektrobusy a byla druhou MHD v České republice kompletně provozovanou autobusy na elektrický pohon.
 • MHD je plně integrována do Ostravského dopravního integrovaného systému a je celá v zóně 70.
 • Platit lze v hotovosti, bezkontaktní bankovní kartou, ODISkou nebo ODISapkou.
 • V autobusech MHD jsou k dispozici USB zásuvky na dobíjení elektronických zařízení.
 • Město Nový Jičín se podílí také na provozu Cyklobusu a skibusu do BeskydVlakobusu 927 do Hranic na Moravě.

Úpravy jízdních řádů MHD od 12.6.2022

Nové jízdní řády MHD platné od 12.6.2022


Úpravy jízdních řádů MHD od 6.3.2022

Na základě podnětů občanů zaslaných od prosince do půlky února byly jízdní řády mírně upraveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám cestujících. Informace najdete také v tiskové zprávě. K nejdůležitějším změnám patří:

 • Všední dny
  • První ranní spoj linky 601 pojede nově přes Loučku a bude na něj bez přestupu navazovat další spoj této linky ve směru Suvorovova a Hřbitovní
  • Bude mírně uspíšen ranní školní spoj na lince 602, protože na něm docházelo kvůli nástupu většího množství lidí ke zpoždění
  • Bude zrušen spoj na lince 60311:10 do Loučky, kam však nově pojede již zmíněný ranní spoj linky 601 a nově jeden ranní spoj linky 927, takže v Loučce v součtu 1 spoj přibude
  • Nový ranní spoj příměstské linky 927 umožní přímé spojení Loučky a Palackého s Příborem a Kopřivnicí (vhodný například pro cesty do škol)
 • Víkendy
  • Častější přímé spojení Loučky a Hřbitovní (jednak převedením několika spojů z linky 602 na linku 601 a u několika spojů také k zavedení možnosti jízdy na další spoje bez přestupu, aby bylo možné pohodlně dojet na hřbitov a zpátky)
  • Nové přímé víkendové spojení na bohoslužby ve Španělské kapli a zpět linkami 602601
  • Přímé spojení Loučky a Kojetína zůstane zachováno, nově však linkou 601 z Loučky na autobusové nádraží, odkud budou spoje bez přestupu pokračovat jako linka 604 na Kojetín (díky tomu bude možná přímá cesta na Kojetín třikrát denně i z oblasti Dlouhé a sídliště Máj)
 • Další změny
  • Na autobusovém nádraží na sebe spoje budou do tří minut čekat, aby bylo snadněji možné přestupovat i mezi jednotlivými linkami
  • U několika dalších bude nově umožněno pokračování bez přestupu na další spoje (v jízdním řádu jsou označeny černým trojúhelníkem)
  • Byla vydána nová brožurka jízdních řádů MHD, která je doplněna o odjezdové jízdní řády z Loučky a Hřbitovní, linku 927 do Hranic a skibus a cyklobus a je zdarma k dispozici  Návštěvnickém centru

Jízdní řády linek MHD

Odjezdové jízdní řády

Doplňující materiály


Změny v MHD od 12.12.2021

V roce 2021 přistoupilo město ke kompletní revizi jízdních řádů Městské hromadné dopravy. Ke změnám se uskutečnila dvě veřejná projednání (16.9. a 19.10.2021), na nichž mohli občané vznést své návrhy a připomínky, a byl také vytvořen dotazník, který lidé mohli vyplnit jako přílohu Novojičínského zpravodaje nebo elektronicky. Na základě téměř 300 odpovědí na dotazník a výsledky veřejných projednání byly následně nové jízdní řády vytvořeny.

Předpokládáme, že prvotní provoz ještě ukáže nějaké nedostatky nebo nesrovnalosti, proto prosíme občany, aby své postřehy psali na speciálně zřízenou adresu mhd@novyjicin.cz. V březnu pak na základě těchto postřehů dojde k doplňujícím úpravám.

Nové jízdní řády MHD platné od 12.12.2021

 • pdf Linka 601 (pdf, 312 KB)
  • trasa: AN – Suvorovova – Hřbitovní – Máchova – AN – Nemocnice – Bohuslava Martinů/(Loučka) – Dlouhá – AN
 • pdf Linka 602 (pdf, 319 KB)
  • trasa: AN – Dlouhá – Bohuslava Martinů/(Loučka) – Nemocnice – AN – Máchova – Hřbitovní – Suvorovova – Máchova – AN
 • pdf Linka 603 (pdf, 305 KB)
  • trasa: TESCO – AN – Palackého – Loučka – Pod Skalkou – AN a opačně
 • pdf Linka 604 (pdf, 307 KB)
  • trasa: (Loučka) – AN – Nemocnice/Smetanovy sady – Skalky – Čerťák – Kojetín a zpět

Přehledné odjezdové jízdní řády MHD a příměstské dopravy (kromě autobusů MHD (červeně) jsou zde zahrnuty také autobusy příměstské dopravy (modře), s nimiž je možné cestovat za stejných tarifních podmínek jako v MHD)

Doplňující materiály

 • pdf Schéma MHD ODIS 2022 (pdf, 545 KB)
  • mapa linek městské a příměstské dopravy v zóně 70 – Nový Jičín
 • pdf Leták – Změny v MHD od 12.12.2021 a Odpovědi na často kladené otázky (pdf, 2 MB)
  • leták s přehledem hlavních změn a odpověďmi na často kladené otázky
 • pdf Brožurka MHD (pdf, 3 MB)
  • Brožurka s jízdními řády MHD (tiskněte oboustranně na A4, překládat na kratším okraji, následně vložte 2 listy do sebe a vznikne Vám brožurka o velikosti A5)
  • Již vytištěná je k dostání v Návštěvnickém centru
 • Vyhledání spojení v IDOSu
  • nejvhodnější je nastavit si „IDS Moravskoslzeského kraje ODIS“, které Vám vyhledá nejen MHD, ale i příměstské autobusy, které jezdí ve stejném tarifním režimu jako MHD (v tomto odkaze je již ODIS nastaven)

Souhrnné jízdní řády příměstské autobusové dopravy (PAD) platné od 12.12.2021

Důležité změny oproti dosavadním jízdním řádům v souhrnu

 • Linky 601 a 602 pojedou ve většině spojů místo Loučky po ulici Bohuslava Martinů a zrychlí tak cestu do města nebo z města pro obyvatele sídliště Máj a Dlouhá.
 • Linka 602 pojede na Hřbitovní nově přes TyršovuPoštu (dosud jela po hlavní silnici I/57) a zpět se bude vracet nikoliv přes Autopal, ale po ulici Svatopluka Čecha opět na Máchovu a Autobusové nádraží – Máchova tak bude touto linkou obsloužena vždy dvakrát.
 • Linka 603 do Loučky bude nově zajíždět až do Šenova k TESCU a pojede také přes zastávky Pod SkalkouSmetanovy sady, čímž obyvatelům Loučky zjednoduší cestu na oblíbenou výletní lokalitu Skalky a obyvatelům bývalé DPS Pod Lipami častější cestu do města. Bude také jezdit podstatně častěji (nově 16 namísto 8 spojů denně)
 • Na lince 604 byl přidán požadovaný dopolední spoj v 11:10 a o víkendu budou ve směru na Kojetín vyjíždět vybrané spoje již z Loučky a umožní tak přímé propojení této největší místní části s oblíbenou výletní lokalitou. Původní plán byl zřídit samostatnou víkendovou linku 605 a vést ji na Kojetín přes Loučku mimo Tyršovu a Poštu, po četných připomínkách občanů byl ale tento plán změněn a tyto přímé spoje jsou součástí linky 604, která byla rozšířena právě o nové zastávky v Loučce a spoje pojedou i přes zastávky Tyršova a Pošta.
 • Všechny spoje budou nově zastavovat na zastávce Sokolovská (na znamení)
 • Časy odjezdů byly v maximální možné sjednoceny tak, aby odjížděly vždy ve stejnou minutu a snadno se pamatovaly (např. linka 601 bude z AN odjíždět v 50. minutu, 602 v 10. a 30. minutu, 603 v 10. a 50. minutu a 604 v 10. minutu)
 • Byla zlepšena návaznost na odjezdy vlaků z Nového Jičína
 • Ve spolupráci s krajem byly také upraveny příměstské linky tak, aby MHD vhodně doplnily. Loučku s Kauflandem nově propojí linky 908988 a linka 698 bude nově vedena po Hřbitovní namísto Suvorovové.
 • Celkově v součtu MHD a příměstské dopravy počty spojů výrazně narostly. Z Loučky například pojede do centra nově 54 spojů namísto dosavadních 44 ve všední den a 28 místo 17 o víkendu. U Hřbitovní se celkový počet spojů ve směru z centra navýší ve všední dny z 24 na 27 a o víkendu zůstane zachován na počtu 11. K nárůstu dojde také na ulici Dlouhé a na lince 604 na Kojetín.

Srovnání počtu spojů ve stávajících a nových jízdních řádech

  • xlsx Srovnání spojů do Loučky a zpět 2022 x 2021 (xlsx, 25 KB)
   • Ve všední dny pojede nově z centra do Loučky 52 spojů namísto dosavadních 47 a opačným směrem 54 namísto 44, o víkendu pojede z centra do Loučky 29 namísto 17 a opačně 28 namísto 17
  • xlsx Srovnání spojů na Hřbitovní a zpět 2022 x 2021 (xlsx, 20 KB)
   • Ve všední dny pojede nově z centra na Hřbitovní 27 spojů namísto dosavadních 24 a opačným směrem 24, stejně jako dosud, o víkendu pojede z centra na Hřbitovní i zpět stejně spojů jako dosud, tj. 11
  • xlsx Srovnání spojů na Kojetín a zpět 2022 x 2021 (xlsx, 18 KB)
   • Ve všední dny pojede nově na Kojetín a zpět 10 spojů namísto dosavadních 8 a o víkendu stejně jako dosud, tj. 5 spojů tam i zpět

Mapa MHD

 


Jízdní řády platné od 13.12.2020 do 11.12.2021

Další informace: