Kontakt
Nabídka nemovitostí

Nabídka nemovitostí

Záměr MPZ č. 12/2024- Prodej objektu autobus.zastávka na ul.Beskydská, parc.č.1311,Nový Jičín,741 41

Prodej  pozemeku parc.č. 1311 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez čp/če (stavba občanského vybavení), v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a k. ú. Žilina u Nového Jičína.

Záměr MPZ č. 6/2024/OB – pronájem nebytového prostoru na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín 

pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín, jež je součástí pozemku parc č. st. 353 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí ( stomatologická poliklinika) a to nebytového prostoru č. 205 v 2. NP domu tvořeného 1 místnosti ordinace ( 20,79 m2) s podílem na společných prostorách ( 16,83 […]

Záměr MPZ č. 5/2024/OB – Nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně

pronájem jednotky č. 1213/8 (jiný nebytový prostor)  s podílem na společných částech domu o velikosti 3625/125944 a části jednotky č. 1213/7 (jiný nebytový prostor) s podílem na společných částech domu o velikosti 26056/125944 v budově č. p. 1213 na ulici Resslova 1 a 5. května 3, Nový Jičín, na pozemku parc. č. st. 114/2 v […]

Záměr MPZ č. 7/2024/OB – Pronájem nebytových prostor na ulici 28. října 4, 6,  Nový Jičín

pronájem nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) nacházejících se v budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín, která je součástí pozemku parc. č. st. 31 v k. ú. Nový Jičín-město a v budově č. p. 48 na ul. 28. října 6, Nový Jičín, která je součástí pozemku parc. č. st. 32 v […]

Město nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu objektů bytových domů

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemků v lokalitě ul. Bohuslava Martinů jako celku pro výstavbu objektů bytových domů, které budou zohledňovat všechny skutečnosti podstatné pro moderní bydlení (např. oslunění, obslužnost, bezpečnost, ozelenění atd.). Jedná se o prodej částí pozemků parc. č. 587/1, parc. č. 588/3, parc. č. 586/3, parc. č. 594/21, parc. […]

Záměr pronájmu nebytového prostoru MPZ 59/2023/OB

záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) nacházejícího se   v přízemí budovy č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parc. č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín–Dolní Předměstí, tvořeného 1 místností o celkové výměře 74,85 m2  za  minimální nájemné ve výši 970 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.  […]