Kontakt
18.7.2022

Portál občana města je webová aplikace, která umožní elektronickou komunikaci občana s úřadem. Přináší rychlejší a efektivnější řešení životních situací bez nutnosti návštěvy úřadu. Je součástí nového komplexního informačního systému, který město letos pořídilo.

„Portál občana je dalším krokem v naší snaze co nejvíce občanům zjednodušit a zefektivnit komunikaci s úřadem. Každý rok se ve spolupráci s Komisí pro otevřené město snažíme zavést alespoň jedno takzvané „smart“ neboli „chytré“ vylepšení. V poslední době to byla například aplikace Mobilní rozhlas, možnost online objednání na úřad, aplikace Nový Jičín v mobilu nebo Elektronické úřední desky, jejichž realizace proběhne ještě letos,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka. Informace, ke kterým se lidé dříve dostávali prohledáváním webu města, teď najdou přehledně pod jedním odkazem a k tomu s několika vylepšeními.  „Portál občana na jednom místě shromažďuje informace a nástroje, které občané ke komunikaci s úřadem potřebují. Nově umožňuje například uhrazení poplatků za komunální odpad nebo psy a především také kontrolu, zda již máme zaplaceno, což dříve nebylo možné,“ doplnil Syrovátka.

Portál občana integruje již dříve používané funkce na jednom místě. „Jsou odsud dostupné informace a služby jako například rezervační systém k vybraným přepážkám, úřední deska, klikací rozpočet nebo telefonní seznam úřadu. Nově je možné prostřednictvím portálu občana ve složce ePodání odeslat elektronický dokument úřadu,“ doplnil vedoucí Odboru organizačního Zdeněk Petroš. „Další možnosti pak portál nabízí po přihlášení do neveřejné části portálu. Zde se může občan přihlásit např. přes bankovní identitu. Pokud ji občan využije k přihlášení do neveřejné části, bez vyplňování dalších údajů například vidí, zda má ještě nějaký neuhrazený poplatek,“ upřesnil Petroš.

Odkaz na portál občana města najdete na webových stránkách města Nový Jičín nebo přímo na odkazu portal.novyjicin.cz.