Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOznámení o zahájení realizace záměru dle § 11 odst. 4 písm. b) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.
V jakém případě ve věci jednatOznamovací povinnost stavebníka 
Charakteristika úkonuOsoba, které byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu je povinna písemně oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 
Výsledek úkonuV návaznosti na oznámení o zahájení realizace záměru vydá orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhodnutí k platbě odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.  
Kdy věc řešitnejpozději 15 dnů před zahájením záměru (stavby). 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPovinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím
 
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
 
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuJednorázový úkon
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o odvodech se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.
Časté dotazyJakým způsobem zaslat oznámení ? Odpověď: Viz bod „Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat“.
Komu se odvody za odnětí platí ? Odpověď: Celnímu úřadu MSK Ostrava.
SankceZa neoznámení zahájení realizace záměru je sankce dle § 20 u fyzické osoby do výše 50.000 Kč a dle § 20a u právnické osoby do výše 500.000 Kč. 
PůsobnostJedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.  
OblastOchrana zemědělského půdního fondu 
Klíčová slovaZemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku, atd.. 
Počátek platnosti popisu úkonu30.05.2023
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede ve vnitřním informačním systému městského úřadu 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.