Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuSouhrnné vyjádření odboru
V jakém případě ve věci jednatProjektant, investor, občan – záměr stavby, terénní úpravy, stavební úpravy……
Charakteristika úkonuPosouzení záměru nebo činnosti z hlediska životního prostředí
Výsledek úkonuVydání souhrnného vyjádření odboru
Kdy věc řešitPodáním žádosti o vydání souhrnného vyjádření odboru
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPopis záměru, projekt, situace v mapě, nebo jiná dokumentace týkající se záměru
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPopis záměru, projekt, situace v mapě, nebo jiná dokumentace týkající se záměru
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuBez poplatku
Opravné prostředkyBez opravných prostředků
Časté dotazy
SankceBez sankcí
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti – součinnost projektanta a dotčených orgánů (§159, odst.1 a 3 stavebního zákona)
OblastPosouzení záměru z hlediska zájmů ochrany ovzduší, odpadů, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, lesa, vodoprávního úřadu, myslivosti
Klíčová slovasoučinnost, dotčený orgán, projektant, stavební zákon
Počátek platnosti popisu úkonu12.04.2021
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.