Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuMístní šetření ve věci škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
V jakém případě ve věci jednatMístně příslušný orgán ochrany přírody po ohlášení škody provede místní šetření, sepíše protokol a zajistí vhodným způsobem důkazy 
Charakteristika úkonuProvedení místního šetření po nahlášení škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
Výsledek úkonuProvedení místního šetření, sepsání protokolu, zajištění důkazů, předání příslušnému orgánu (krajskému úřadu)
Kdy věc řešitDo 48 hodin od zjištění škody poškozený ohlásí vzniklou škodu místně příslušnému orgánu ochrany přírody
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPodklady umožňující zajistit důkazy způsobené škody a sepsat protokol 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodklady umožňující zajistit důkazy způsobené škody a sepsat protokol 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodání lze učinit e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, prostřednictvím datové schránky ywmb4nc, telefonicky u místně příslušného orgánu ochrany přírody nebo osobně u odboru životního prostředí
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín nebo u odboru životního prostředí
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu
Opravné prostředkyNení předmětem úkonu
Časté dotazyJaké podklady je nutno zajistit k prokázání škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy?
SankceNení předmětem úkonu
PůsobnostÚzemní obvod pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenu působností (mimo zvláště chráněná území) podle § 10 zákona č. 115/2000 Sb. (v platném znění)
OblastPoskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Klíčová slovanáhrada škody, chráněný živočich
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPodle právního stavu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNení předmětem vykonávané agendy

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.