Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuKoordinované závazné stanovisko
V jakém případě ve věci jednatProjektant, investor, občan – záměr stavby, terénní úpravy, stavební úpravy……
Charakteristika úkonuPosouzení záměru nebo činnosti podle § 4 zák.č. 183/2006 Sb.
Výsledek úkonuVydání koordinovaného závazného staviska k zamýšlenému záměru
Kdy věc řešitPodáním žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyVyplněná žádost, kompletní projektová dokumentace, v případě zastupování plná moc
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVyplněná žádost, kompletní projektová dokumentace, v případě zastupování plná moc
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuBez poplatku
Opravné prostředkyOdvolání proti rozhodnutí (stavebního úřadu), které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
Časté dotazyCo je třeba doložit k žádosti – viz bod 7 a 8
SankceBez sankcí
Působnoststátní správa vykonávaná v přenesené působnosti (§ 4, odst.2 a 7 stavebního zákona)
OblastPosouzení záměru z hlediska zájmů ochrany ovzduší, odpadů, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, lesa, památkové péče, dopravy na pozemních komunikacích, vodoprávního úřadu, myslivosti, územního plánování
Klíčová slovazávazné stanovisko, stavební zákon, dotčený orgán
Počátek platnosti popisu úkonu12.04.2021
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.