Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuNájem nemovitého majetku (celé nemovitosti, pozemky, reklamní plochy apod.).
V jakém případě ve věci jednatZájemce o uzavření nájemního vztahu nebo jím zmocněná osoba.
Charakteristika úkonuK uzavírání nájemních vztahů dochází v případech, kdy fyzické nebo právnické osoby mají zájem upravit užívací vztah k nemovitosti ve vlastnictví města.
Výsledek úkonuuzavření nájemní smlouvy 
Kdy věc řešitdle potřeby 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádosti se podávají volnou formou nebo viz formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správy majetku.
V případech, kdy je záměr vyhlašován nabídkovým řízením, je nutné postupovat podle zadávacích podmínek.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDoklady k identifikaci žadatele (doporučení).

Doporučuje se, aby žádost obsahovala účel užívání předmětu nájmu, případně další podmínky či návrhy, které jsou předkládány žadatelem.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka, e-podatelna@novyjicin.cz .
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním písemné žádosti (může být podána i v rámci osobního jednání).

Na Městském úřadě Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyPři realizaci záměru se poplatky nehradí. Výši nájemného stanoví rada města a toto je hrazeno dle podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPři realizaci záměru se poplatky nehradí. Výši nájemného stanoví rada města a toto je hrazeno dle podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředkyRozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje rada města.
Časté dotazyVlastní postup pro realizaci záměru.
Výše ceny nájmu.
Způsob výběru při podání více žádostí.
SankceV rozsahu sjednaných smlouvou.
Působnost 
Oblast 
Klíčová slova 
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správy majetku.