Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)
V jakém případě ve věci jednatV případě, že žadatel potřebuje získat ověření, že předložená kopie (či opis) dokumentu se doslova shoduje s předloženou listinou (vidimace), nebo potřebuje získat ověření, že listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní (legalizace). Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Za obsah vidimované listiny úřad neodpovídá.
Charakteristika úkonuLegalizace je prováděna na předložené listině, vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.
Výsledek úkonuOvěřená kopie listiny, ověřený podpis.
Kdy věc řešitVznikne-li potřeba získání ověřené kopie listiny a ověřeného podpisu na listině.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyÚkon nelze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPři legalizaci je žadatel povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.).
Při vidimaci žadatel předloží kopii ověřované listiny a listinu z níž byla kopie  pořízena.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyÚkon nelze iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou Městského úřadu v Novém Jičíně, Divadelní 1, 1. poschodí. Nachází se zde vyvolávací systém.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky///
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyLegalizace – správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 50 Kč.
Vidimace – správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu///
Opravné prostředky///
Časté dotazyJaké listiny se nesmí ověřovat? Občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
Sankce///
PůsobnostVýkon státní správy v přenesené působnosti
Oblast///
Klíčová slovapodpis, ověření, dokument, listina
Počátek platnosti popisu úkonu01.01.2024
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuEvidence vidimací a legalizací se vede ve svázané ověřovací knize s tiskopisy očíslovanými v souvislé řadě.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správních agend.