Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVýdej tiskopisů receptů a žádanek na omamné látky
V jakém případě ve věci jednatfyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k výkonu odborných zdravotnických a veterinárních činností s místem výkonu těchto činností ve správním obvodu ORP Nový Jičín, na základě předem dohodnutého termínu
Charakteristika úkonuvýdej tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů
Výsledek úkonupředání příslušných tiskopisů pro odborné potřeby
Kdy věc řešitV případě detekování potřeby oprávněné osoby
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickynelze elektronicky, žadatel si při vydání kontroluje čísla a série předaných dokladů
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyobčanský průkaz, doklad o registraci žadatele, plnou moc, razítko žadatele
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickynelze iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou na příslušném pracovišti úřadu – odbor sociálních věcí, Divadelní 1, kancelář č. 109 přízemí v úřední dny a hodiny. Je nutné se předem domluvit na osobní návštěvě. Příjemce musí při dohodnutém výdaji prokázat svojí totožnost, předložit k nahlédnutí registraci zařízení. Pokud se nejedná o statutární orgán právnické osoby, je příjemce se povinen prokázat písemným pověřením (plnou mocí) statutárního orgánu
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyTiskopisy jsou zpoplatněny dle ceníku smluvní tiskárny. Jednotlivé bloky receptů i žádanek obsahují vždy 25 kusů tiskopisů se třemi průpisy. Úhrada probíhá v hotovosti na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, na ul. Divadelní 1
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonujednorázový úkon
Opravné prostředkyneprobíhá ve správním řízení, není opravných prostředků
Časté dotazyUvedou se často kladené otázky související s vykonáním úkonu a stručné odpovědi na ně, pokud jsou známy.
Sankcesankce při nedodržení předepsaných  povinností, postupů a podmínek jsou staveny v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
Působnost2
Oblastpřenesená působnost v oblasti nakládání s návykovými látkami
Klíčová slovanávykové látky, opiátové recepty, žádanky
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.