Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUstanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
V jakém případě ve věci jednatKlient není ze zdravotních důvodů schopen přebírat řádně důchod, či s přijatými finančními prostředky řádně nakládat
Charakteristika úkonuSprávní řízení za účelem ochrany příjemce důchodu, který pro objektivní nebo subjektivní indispozici není  schopen řádně důchod přijímat nebo adekvátně s přijatými finančními prostředky nakládat. Ustanovený zvláštní příjemce podléhá kontrole plnění povinnosti zvláštního příjemce obecním úřadem, který jej ustanovil
Výsledek úkonuSprávní rozhodnutí, kterým je fyzická nebo právnická osoba ustanovena zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění
Kdy věc řešitV situaci, kdy výplatou dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit; byly by poškozeny zájmy osob, které je povinen důchodce vyživovat; nemůže-li oprávněný důchodce výplatu dávky přijímat
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPodnět k zahájení řízení (podnět oprávněné osoby, rodinného příslušníka či jiné fyzické či právnické osoby); vyjádření lékaře (obvodní či ošetřující lékař specialista, který zná aktuální zdravotní stav oprávněného), doklad o výši důchodu; rozhodnutí o přiznání důchodu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodnět k zahájení řízení (podnět oprávněné osoby, rodinného příslušníka, jiné fyzické či právnické osoby); vyjádření lékaře (obvodní či ošetřující lékař specialista, který zná aktuální zdravotní stav oprávněného), doklad o výši důchodu; rozhodnutí o přiznání důchodu, průkaz totožnosti.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín e-podatelna@novyjicin.cz; datová schránka ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou klienta na detašovaném pracovišti Městského úřadu Nový Jičín, ul. Divadelní 1, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez správního poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez správního poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuŽádné
Opravné prostředkyProti rozhodnutí je možno podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Nový Jičín, odboru sociálních věcí, ve lhůtě do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nerozhodne – li o odvolání Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, sám, bude odvolání postoupeno k rozhodnutí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Časté dotazyKterý obecní úřad je místně příslušný pro vedení správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce? Místní příslušnost se řídí trvalým pobytem fyzické osoby/důchodce. Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí? Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť  složitý případ.
SankceObecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené podmínky. Neplní-li příjemce stanovené povinnosti, obecní úřad rozhodne o ustanovení jiného zvláštního příjemce
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti,
Oblastdůchodové zabezpečení
Klíčová slovaoprávněná osoba/důchodce, zvláštní příjemce, OSSZ, ČSSZ
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.