Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuSociální pomoc a podpora v nepříznivé sociální situaci
V jakém případě ve věci jednatKlient v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situaci se rozumí oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky nebo  způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů.
Charakteristika úkonuIndividuální podpora a pomoc za účelem stabilizace sociální situace, sociálního začlenění klienta nebo prevence jeho sociálního vyloučení.
Výsledek úkonuKlient obdrží základní informace potřebné k dalšímu řešení sociální situace; vypracování individuálního plánu postupu při řešení konkrétních problémů;  zprostředkování kontaktu mezi klientem a další vhodnou návaznou institucí/sociální službou, v individuálních případech doprovod na veřejné instituce k dalšímu řešení sociální situace.
Kdy věc řešitNa základě individuálních potřeb klienta; z podnětu jiných fyzických/právnických osob; veřejných institucí, zdravotních služeb
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyObecně charakterizovat sociální problém
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPrůkaz totožnosti, podklady, které mohou být klíčové pro řešení konkrétní sociální situace (exekuce, rozhodnutí, rozsudky soudu apod.)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín e-podatelna@novyjicin.cz; datová schránka ywmb4nc;
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou klienta na detašovaném pracovišti Městského úřadu Nový Jičín, ul. Divadelní 1, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví, ; nebo v přirozeném prostředí klienta;  depistážní činností.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickySlužba poskytovaná zdarma
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySlužba poskytovaná zdarma
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuŽádné
Opravné prostředkyžádné
Časté dotazyKde mám žádat o finanční zajištění v případě hmotné nouze? Na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR; Kde mohu zažádat o sociální bydlení? Ve spolupráci s odborem bytovým Městského úřadu Nový Jičín.; Kde mohu řešit dluhovou problematiku? Ve spolupráci s Občanskou poradnou Centra pro zdravotně postižené MSK o.p.s., pobočka Nový Jičín. Jaké sociální služby mi pomohou řešit sociální situace? viz https://rodina.novyjicin.cz/socialni-sluzby/planovani/katalog-socialnich-sluzeb/, https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb
SankceBez sankcí, spolupráce ze strany klienta je dobrovolná
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti,
OblastSociální práce se všeobecnou působností
Klíčová slovasociální pracovník, sociální služby,  zákon o sociálních službách, dávky pomoci v hmotné nouzi, nepříznivá sociální situace
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.