Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVydání průkazu označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou
V jakém případě ve věci jednatŘidič motorového vozidla se sluchovým postižením, na které mu byl vydán průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
Charakteristika úkonuVydání označení do motorového vozidla, které ostatní řidiče upozorňuje, že řidič je osobou se sluchovým postižením
Výsledek úkonuVydání průkazu označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou
Kdy věc řešitKdykoli, o vydání  průkazu lze požádat, když jej potřebujete a splňujete podmínky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickynelze řešit elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyobčanský průkaz, průkaz ZTP přiznaný z důvodu plné nebo praktické hluchoty, řidičský průkaz, průkazová fotografie
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickynelze řešit  elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatosobní návštěvou na příslušném pracovišti, Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1 – kancelář č. 110 v úřední dny a hodiny
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickynení zpoplatněno
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickynení zpoplatněno
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonujednorázový úkon
Opravné prostředky 
Časté dotazyMohou držiteleů průkazu označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou využívat výhod držitelů parkovacích průkazů označující přepravu osoby těžce zdravotně postižené ? Nemohou, jedná se o dvě rozdílná označení.
Sankcesankce za zneužití průkazu řešeny postihy v rámci obecných právních předpisů (přestupek apod)
Působnost2
Oblastzdravotní postižení, řízení motorového vozidla
Klíčová slovasluchové postižení, řidič,
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.