Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPovodně
V jakém případě ve věci jednatPři možném vzniku povodně, v průběhu a odstraňování následků povodně. 
Charakteristika úkonuVe většině případů je blížící se povodňová vlna většího rozsahu známá dostatečně dlouho předem. Občané budou o stupni rozsahu povodně vyrozuměni prostřednictvím rozhlasu, televize, policie, povodňovým orgánem města prostřednictvím městského rozhlasu a budou mít dostatek času a informací ke zvládnutí situace.
Výsledek úkonuŘešení povodně a jejich následků
Kdy věc řešitPři vzniku povodně
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky 
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobně nebo telefonicky v případě vzniku mimořádné události na místě vzniku mimořádné události, v budovách městského úřadu Nový Jičín, s Povodňovým orgánem města Nový Jičín, s Oddělením hospodářské správy a krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín, s Odborem životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
Sankce 
Působnost 
Oblast 
Klíčová slovaPovodeň
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor organizační.