Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o udělení záštity města, osobní záštity starosty města, osobní záštity místostarosty města
V jakém případě ve věci jednatV případě zájmu pořadatele o nefinanční, morální podporu jím pořádané činnosti.
Charakteristika úkonuZáštita je čestná pocta a projev nefinanční, morální podpory činnosti zaměřené zejména do oblasti sociální, kultury, sportu, volného času či vzdělávání s významem nebo přínosem pro město Nový Jičín. Udělení záštity vyjadřuje skutečnost, že činnost je považována za důležitou a hodnou pozornosti, a zvyšuje její prestiž.
Výsledek úkonuPísemný souhlas/nesouhlas s udělením záštity města, osobní záštity starosty města, osobní záštity místostarosty města.
Kdy věc řešitPřed pořádáním činnosti, jež má být městem Nový Jičín podpořena.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPísemnou žádost na formuláři, který je k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/  
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPísemnou žádost na formuláři, který je k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/  
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyŽádost o udělení záštity lze doručit datovou schránkou: ywmb4nc, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem zaslaným na adresu: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost o udělení záštity lze doručit v listinné podobě na Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickynení zpoplatněno
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickynení zpoplatněno
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonunení předmětem úkonu
Opravné prostředkynejsou
Časté dotazy 
Sankcenejsou
PůsobnostMěsto Nový Jičín uděluje záštitu města, záštitu starosty i záštitu místostarosty v samostatné působnosti. 
Oblastudělování záštit
Klíčová slovazáštita
Počátek platnosti popisu úkonu01.07.2023
Konec platnosti popisu úkonuPopis platí po dobu účinnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkony související s udělením záštity města Nový Jičín nebo osobní záštity starosty či místostarosty města Nový Jičín jsou vedeny v interní spisové službě Městského úřadu Nový Jičín.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor kancelář vedení města.