Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVolba přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně
V jakém případě ve věci jednatV případě zájmu o funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně.
Charakteristika úkonuPřísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně může být zvolena osoba , která splňuje zákonem stanovené předpoklady: státní občanství ČR, věk nejméně 30 let, plná svéprávnost, trestní bezúhonnost, negativní lustrační osvědčení (u osob narozených před 01.12.1971), zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají záruku řádného výkonu funkce, souhlas s ustanovením do funkce přísedícího a přihlášení k trvalému pobytu nebo pracoviště v Novém Jičíně. 
Výsledek úkonuPo předchozím vyjádření Okresního soudu v Novém Jičíně jsou přísedící voleni Zastupitelstvem města Nový Jičín na jeho zasedání, a to na dobu 4 let. Po svém zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy Okresního soudu a je zařazen k výkonu funkce do konkrétního soudního senátu.
Kdy věc řešitV případě zájmu o funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyÚkon nelze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNávrh člena Zastupitelstva města Nový Jičín na volbu občana-kandidáta na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně + přílohy: 1. čestné prohlášení dle lustračního zákona, 2. lustrační osvědčení, 3. prohlášení dle zákona o soudech a soudcích, 4. dotazník s osobními údaji občana, 5. výpis z rejstříku trestu ne starší 1 měsíce. Při předložení těchto dokladů bude rovněž ověřena totožnost občana-kandidáta. Přílohy č. 1 a 2 se nevyžadují u osob narozených po 1.12.1971. Formuláře návrhu a příloh č. 1, 3 a 4 jsou k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/ 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyÚkon nelze inciciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNávrh člena Zastupitelstva města Nový Jičín lze doručit na Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickybez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickybez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Není předmětem úkonu.
Opravné prostředkynejsou
Časté dotazy 
Sankcenejsou
PůsobnostVolbu přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně provádí orgány města Nový Jičín v samostatné působnosti. 
Oblastsoudní řízení
Klíčová slovapřísedící, soudy
Počátek platnosti popisu úkonu01.07.2023
Konec platnosti popisu úkonuPopis platí po dobu účinnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkony související s volbou přísedících zastupitelstvem města Nový Jičín jsou vedeny v interní spisové službě Městského úřadu Nový Jičín.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor kancelář vedení města.