Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUžití znaku města Nový Jičín
V jakém případě ve věci jednatChceme-li získat souhlas s užitím znaku města Nový Jičín tak, aby znak splňoval pravidla pro vytváření formálních i méně formálních výstupů města v souladu s jednotným vizuálním stylem města. 
Charakteristika úkonuSouhlas se vyřizuje za účelem užití znaku města Nový Jičín zejména při významných a oficiálních příležitostech, v publikacích a na tiskovinách. 
Výsledek úkonuUžití znaku města Nový Jičín dle pravidel stanovených městem.
Kdy věc řešitChceme-li užít znak města Nový Jičín.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPísemná žádost s uvedením žadatele a popisem účelu použití, umístění a doby použití znaku města. Lze použít formulář žádosti, který je k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPísemná žádost s uvedením žadatele a popisem účelu použití, umístění a doby použití znaku města. Lze použít formulář žádosti, který je k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou schránkou: ywmb4nc, nebo e-mailem: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádostí v listinné podobě zaslanou na Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín.  
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyPodání žádosti o udělení souhlasu, resp. udělení souhlasu s užitím znaku města není zpoplatněno.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodání žádosti o udělení souhlasu, resp. udělení souhlasu s užitím znaku města není zpoplatněno.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonunejsou
Opravné prostředkynejsou
Časté dotazyJaká je lhůta pro vyřízení žádosti?
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Sankcenejsou
PůsobnostRozhodování o užití znaku města spadá do samostatné působnosti města Nový Jičín. 
Oblastpoužívání znaku města
Klíčová slovaznak města Nový Jičín
Počátek platnosti popisu úkonu01.07.2023
Konec platnosti popisu úkonuPopis platí po dobu účinnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkony související s užitím znaku města jsou vedeny v interní spisové službě Městského úřadu Nový Jičín.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor kancelář vedení města.